top of page

PERSONVERNERKLÆRING FOR OSME.NO
 

INNLEDNING
Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte.

I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Cosmenor AS er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.
BEHANDLINGSANSVAR
Cosmenor AS er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene vi er behandlings-ansvarlig for.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på post@cosmenor.no.

NÅR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSINGER

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:​
 
Du har henvendt deg via vårt formular
Du har kontaktet oss.
Du besøker vår hjemmeside www.osme.no

Henvendelse via nettformular

Du kan kontakte oss via et eget formular på vår side, hvor du kan velge å legge igjen Navn, E-post og Telefonnummer. Når du sender oss en henvendelse via formularet, samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. Informasjonene i formularet lagres i en egen database driftet av vår databehandler Wix.com, deles ikke med andre og slettes ved jevne mellomrom.

 

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av denne informasjonen er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å melde kontakte oss og be oss slette denne informasjonen. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Du kontakter oss

Når du kontakter oss vil vi be om opplysninger slik som navn, kontaktinformasjon og annen informasjon som er relevant for å besvare din henvendelse. Hvilket også er formålet med å innhente denne informasjonen. Disse opplysningene vil slettes når de ikke er lenger er relevante for å behandle saken som henvendelsen resulterte i.

Behandlingsgrunnlaget i begge tilfeller er ditt implisitte samtykke ved å henvende deg til oss. 

Publiseres deltagere/ vinnere på billingstad.no eller i andre offentlige kanaler, så er behandlingsgrunnlaget den enkeltes samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å avslutte saken og be oss slette dine opplysninger. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake. Se ellers seksjonen om Kontakt pr. e-post under.

Besøk på våre nettsider
 

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. I tillegg bruker vi informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider. 

Behandlingsgrunnlaget for bruk er cookies er ditt samtykke.

STATESTIKK FRA WEBSERVER
Vi benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på osme.no. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår.

Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt,  dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvern-forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. 

 

Annen behandling

KONTAKT PR. E-POST
E-post vi har mottatt slettes ved jevne mellomrom når de ikke lenger er aktuelle. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år. 

DINE RETTIGHETER

KONTAKT

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til post@cosmenor.no.no

Benytt samme adresse hvis du har spørsmål om innhold eller prosess for utøvelsen.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

INNSYN
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
 

KORRIGERING
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

SLETTING OG BEGRENSNING I BEHANDLING
I gitte situasjoner kan du be oss slette eller be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg selv.
 

DATAPORTABILITET
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
 

KLAGE
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i person-opplysningsloven. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. 

bottom of page